Oxyon logo

taking care of clean air.

Taking care of clean air.

Luchtvervuiling Nederland en België

Het probleem

De lucht in Nederland en België is erg vervuild. Gezond inademen is geen vanzelfsprekendheid meer. Intussen is het maatschappelijk doorgedrongen dat de knop écht om moet. Actie is vereist.
Lees meer

Ademhalingsproblemen, monocultuur, klimaatschade, het verdwijnen van plant- en diersoorten: vervuilde lucht leidt tot grote problemen voor mens en natuur. Door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, kunnen we de natuur in stand houden.

Een ander probleem is fijnstof, met name roetdeeltjes die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen. Vervuilde lucht zorgt voor ademhalingsproblemen. Volgens longartsen verkort fijnstof het leven met dertien maanden.

De oplossing

De rijksoverheid wil de luchtkwaliteit voor alle inwoners van Nederland verbeteren. Er zijn veel goede initiatieven op de lange termijn, maar er is slechts één oplossing op de korte termijn: de lucht direct zuiveren.

Lees meer

Met onze OXYON CityAirCleaner zuiveren wij plaatselijk de vervuilde lucht met 85 procent. De combinatie van gepatenteerde innovaties en bewezen technologie (Ing. Lohmeyer GmbH en TUV) zorgt direct voor een schonere lucht.

Hoe werkt het?
Het gesloten systeem zuigt 60.000 m³ vervuilde lucht aan per uur (wat overeenkomt met 1800 zeecontainers). Vervolgens zuiveren onze speciaal ontworpen filters de vervuilde lucht van stikstofdioxide en fijnstof.

Reinigt 60.000 m³ lucht per uur,
wat overeenkomt met 1.800 zeecontainers

Effectief

Doeltreffend

Laag geluidsniveau

Intelligent

Laag verbruik

Wereldwijde dekking

Er zijn 2 verschillende modellen:
Oxyon 60 en Oxyon 60+

taking care of clean air.

Bouw

De stikstofproblematiek heeft grote impact op meerdere sectoren, waaronder de bouw. De Raad van State deed in mei 2019 de uitspraak dat nieuwe bouwprojecten geen doorgang mogen vinden zonder een directe oplossing.

Lees meer

Oplossing
Met behulp van het AERIUS-rekenprogramma bepalen we of de stikstofdepositie een bouwproject in de weg staat. Zo ja, dan installeren we de OXYON CityAirCleaner op de bouwplaats, waarmee we direct de meest vervuilde lucht zuiveren.

OXYON toont met een studie aan dat de CityAirCleaner de lucht direct zuivert en daarmee in totaliteit nagenoeg geen uitstoot veroorzaakt. Natura 2000-gebieden worden niet of nauwelijks aangetast, waardoor projecten kunnen doorgaan.

Overheid

De Europese norm geeft aan dat de lucht maximaal 50 microgram PM10 fijnstof en 40 microgram stikstofdioxide mag bevatten. De lucht in vele steden en verkeersaders voldoet niet aan deze wettelijke eis.

Lees meer

Eind 2019 is het eerste grote project van start gegaan in de Duitse stad Kiel, aan de Theodor Reuss Ring. Er was meer vervuiling dan Europees toegestaan. Door onze oplossing is de uitstoot gedaald tot onder de Europese norm (rapport Ing.buro Lohmeyer GmbH & Co KG, project 64000-19-10).

Industrie

Waar veel industrie samenkomt, is automatisch sprake van veel vervuiling. Met de CityAirCleaner zuiveren wij direct de lucht in de meest vervuilde plaatsen.